Pavel Opavskỳ
Biografija Beletristika Monografije ColorIQ Kontakt

MONOGRAFIJE:

    1. Uvod u biomehaniku sporta.

Ključne reči: funkcionalna anatomija, aparat za kretanje, kinetički lanci, principi statike u sportu, principi dinamike u sportu.
Sadržaj: Mehaničke osobine kostiju, mehaničke osobine zglobova, mehaničke osobine mišića, proporcije, paramer, antimer, težište, uspravni stav, telesni deformiteti, stavovi sa teretom, elementarni pokreti u uspravnom stavu, u sedećem položaju, u ležećem položaju, u položaju upora, u položaju visa, definicija sile, kretanje materijalne tačke, dinamički elementi kretanja čoveka, pravolinijska kretanja, krivolonijska kretanja, centralna kretanja, prinudna kretanja, momemt inercije, oscilacije, sudar, kretanje fluida.

    1. Planiranje i programiranje treninga u fudbalskom klubu.
 

Ključne reči: fudbal, trening, kondicija, miniciklus, mezociklus, makrociklus, model vrhunskog fudbalera, pripremni period, aerobni kapaciteti, anaerobni laktatni kapaciteti, anaerobni alaktatni kapaciteti, situacioni trening.
Sadržaj: Godišnji ciklus treninga, plan i program treninga profesionalnog fudbalera, opšti principi planiranja i programiranja fizičkih priprema fudbalera sa primerima, sredstva fizičke pripreme i metode njihove realizacije za fudbalere u omladinskom uzrastu. Tabele: Raspored utroška energije, stepen opterećenja u pripremnom periodu, opterećenje u takmičarskom mikrociklusu, elementarna shema mišićne aktivnosti, shema specifičnih aktivnosti za fudbalski sport.

    1. Biomehanička analiza tehničkih elemenata u fudbalskom sportu.
 

Ključne reči: topografski prikaz aktuelnih mišića, mogućnosti delovanja u aktuelnim zglobovima, biomehanički principi u fudbalskom sportu, sistematizacija elemenata u fudbalskom sportu.
Sadržaj: Udarac, primanje, vođenje, dribling, varka, tehnika igrača na golu, (primer: samo udaraca unutrašnjom stranom hrpta stopala ima 3600 kombinacija). Tabele: Kibernetički model udarca. Kibernetički model primanja. Kibernetički model vođenja. Kibernetički model driblinga (varke). Kibernetički model oduzimanja. Kibernetički model tehnike igrača na golu.

www.opavsky.net