Pavel Opavskỳ
Biografija Beletristika Monografije ColorIQ Kontakt

Pavel J. Opavsky – CV
X.VAPOP (anagramski pseudonim)

Rođen 1925. god. Živi u Beogradu (Srbija). Prvi diplomirani student na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje (9.22). Prvi doktor nauka Fizičke Kulture u ex Yugoslaviji. Kao student aktivno se bavio sportom, a kao savezni trener postigao značajne rezultate (fudbal, atletika, gimnastika). Nakon diplomiranja zaposlen je na matičnom fakultetu, gde je prošao sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Pored matičnog fakulteta u Beogradu predavao predmet Biomehanika na više Fakulteta u bivšoj Jugoslaviji, kako na višoj, visokoj, tako i na postdiplomskim studijama. U zemlji i u inostranstvu objavio oko sto stručnih i naučnih radova i kao autor-koautor sedam udžbenika-priručnika, od kojih je monografija OSNOVI BIOMEHANIKE nagrađena univerzitetskom nagradom. Kao član ISB (International Society of Biomechanics) učestvovao sa referatom na više Kongresa. Učestvovao je sa objavljenim referatom i na Prvom Svetskom Kongresu “NAUKA I FUDBAL”. Po pozivu održao preko sto predavanja u zemlji i inostranstvu iz oblasti biomehanike i sporta. Kao mentor vodio je sve do završne odbrane 60 magistarskih i 27 doktorskih radova. Godinu dana je boravio u Saveznoj Republici Nemačkoj kao stipendist Humboltove fondacije, gde je stekao certifikat o specijalizaciji iz nauke o sportu (Sportwissenschaft). Paralelno sa osnovnom fakultetskom profesijom radi kao naučni saradnik za fizičku spremu pri najboljim fudbalskim klubovima. Tom prilikom je uveo obavezno testiranje igrača adekvatnim testovima (Quadriceps-test) na osnovu kojeg je sastavljao mini-mezo-makro cikluse treninga. Na tom polju postigao je zapažene rezultate za koje je više puta nagrađivan. Kao dugogodišnjem učesniku u razvoju teorije i metodike u fudbalskom sportu, matični Fakultet mu dodeljuje jedinstveni certifikat, koji ga kvalifikuje kao fudbalskog trenera na svim nivoima za sve kategorije. Pored teoretskog i praktičnog rada u sportu, ogledao se i u beletristici, gde je objavio sedam romana (knjige o Janu), u kojima je osnovna tematika po formi mit o heroju, a pedagoške poruke po sadržaju. Takođe je svoju energiju usmerio i na slikarstvo, gde je svojim slikama pokrenuo novi smer u slikarstvu, “colorIQ” povodom čega održava samostalne izložbe.

www.opavsky.net